ربـــــاعــــيّـــــات خـــــيّـــــام
بــه فــارســى ِ عــربــى و فــارســى ِ لاتــيـن
به همراه توضيحاتى در مورد شيوه نوشتن و خواندن اوروفارسى
 
درآمدى بر چگونگى شيوه خط فارسى
نوشتۀ دکتر ميرشمس‌الدين اديب سلطانى
کتابى دانشگاهى براى هر کس که علاقمند به کسب
اطلاعات تخصصى در مورد زبان فارسى است.
...